Behandeling

Soms zien mensen op tegen een tandheelkundige behandeling. Mocht dit bij u ook zo zijn, bespreek het dan met één van ons. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw vragen en wensen.

In principe worden alle behandelingen die gevoelig kunnen zijn onder verdoving uitgevoerd. Als verdoving gebruiken wij „The Wand” waarbij de verdoving zonder spuit pijnloos kan worden toegediend.

Vanuit onze praktijkfilosofie vindt behandeling plaats volgens zorgvuldiguitgestippelde lijnen. Dit betekent dat wij een behandelplan presenteren dat erop gericht is uw mondgezondheid tot op hoge leeftijd te waarborgen. Dat betekent natuurlijk niet dat er maar één oplossing bestaat voor uw gebit. Door uw eigen wensen te uiten, kunnen wij voor u een behandelplan op maat maken.

Uiteraard kunnen er financiële belemmeringen zijn om een behandelplan ineens te laten uitvoeren. In dat geval kan er een plan in fasen worden opgemaakt. het is mogelijk dat deze benadering niet bij u past.

Het is voor beide partijen zinvol om dit in een zo vroeg mogelijk stadium van de behandeling te bespreken. Wij doen ons uiterste best om een technologisch hoogwaardig product in uw mond af te leveren en vinden het daarom van het grootste belang dat de behandeling in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect wordt uitgevoerd.

 TANDHEELKUNDIG CENTRUM ANTWERPEN - KIOSKPLAATS 97 - 2660 HOBOKEN - 03/830.08.28           Algemene Voorwaarden               Disclaimer